100 rokov plavby na Dunaji

NAJSTARŠÍ A NAJSPOĽAHLIVEJŠÍ PARTNER V LODNEJ PREPRAVE

Slovenská plavba a prístavy, a.s. je líder na slovenskom trhu v oblasti prepravy, prekladu a skladovania tovarov, špedičných služieb, opráv, rekonštrukcie a stavby plavidiel. Poskytuje logistické služby spojené s prepravou tovarov všetkého druhu na rieke Dunaj a na celej sieti európskych vodných ciest medzi Severným a Čiernym morom.

Slovenská plavba a prístavy, a.s. vznikla v roku 1922 a počas svojho obdobia prešla bohatým vývojom. V súčasnosti patrí k najstabilnejším plavebným firmám na Dunaji. So svojimi technologickými zariadeniami, kvalitnými službami a odbornými pracovníkmi má zaujímavú geografickú a logistickú polohu v troch kľúčových oblastiach: skladovaní, prekladu a prepravy tovarov, pričom je priamo napojená na železničnú dopravu, cestnú dopravu (diaľničný obchvat) a interný produktovod z rafinérie Slovnaft.

Plavidiel rôzneho druhu

Prístavy

NAŠE SLUŽBY

Doprava a logistika

Venujeme sa preprave hromadných tovarov, kusových tovarov, ťažkých a nadrozmerných tovarov, ako aj rôznym spôsobom špeciálnej prepravy a logistiky.

Zisti viac

Preklad a skladovanie

Služby poskytujeme v 2 slovenských prístavoch – v Bratislave a Komárne, pričom oba prístavy sú schopné fungovať ako prekladisko, aj sklad tovarov.

Zisti viac

Ďalšie služby

SPaP a.s. sa venuje aj ďalším činnostiam, ako je predaj nafty do plavidiel, prenájom kancelárskych a skladových priestorov či služby váženia vozidiel a vozňov.

Zisti viac

Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s. je unikátna nielen prevádzkou vnútrozemskej plavby, ale aj tým, že sa má v portfóliu svojich aktivít plný rozsah prístavných služieb v technicky veľmi dobre vybavených prístavoch Bratislava a Komárno, v ktorých poskytuje zároveň špedičné služby a opravy, rekonštrukcie a stavbu lodí.

Od roku

1922

Slovenská plavba a prístavy a.s. prešla od svojho vzniku viacerými historickými míľnikmi. Po zániku rakúsko-uhorskej monarchie, v roku 1919 vznikol v Bratislave „Československý dopravný úrad“, ktorý bol predchodcom neskoršieho plavebného podniku „Československá akciová plavebná spoločnosť dunajská“ založeného v júni 1922. Spoločnosť prešla viacerými organizačnými zmenami, napríklad aj zmenou samotného názvu Slovenská plavba a prístavy, ktorý nesie dodnes.

Počiatočný lodný park 5 parných rekorkérov a 44 vlečných člnov z roku 1922 sa počas storočia fungovania rozrástol na 110 plavidiel rôzneho druhu, veľkosti a výkonu.

Svoje služby poskytuje nielen v rámci vnútrozemskej plavby, ale aktivity vykonáva aj v prístavoch Bratislava a Komárno.